آشنائی با تاندونیت کلسیفیه شده آشیل

مقاله

در بیشتر بیماران درمانهای غیر جراحی برای تسکین درد و رفع مشکل بیمار کفایت می کند . غالبا درمان کامل بیمار به زمانی حدود 3 ماه نیازمند است. در شرایطی که بیمار در زمان مناسب اقدام به درمان ننموده باشد ممکن است درمانهای غیر جراحی برای تاثیر کامل به زمانی حدود 6 ماه نیاز داشته باشد. 

استراحت و استفاده از کامپرس یخ اولین قدم درمان تاندونیت آشیل به شمار می رود . پرهیز از فعالیت های ورزشی شدید و استفاده از کامپرس یخ به کاهش التهاب اولیه ، تسکین درد و در نتیجه تسریع در پروسه درمان کمک می کند . بهتر است در هر نوبت کامپرس یخ را به مدت 20 دقیقه روی حساس ترین ناحیه تاندون اعمال نمائید . (قبل از احساس بی حس شدن پوست بهتر است یخ را بردارید) . 

استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) قدم بعدی در درمان التهاب تاندون آشیل به شمار می رود . این داروها به کاهش درد و التهاب کمک می کنند اما در کاهش ضخیم شدگی تاندون نقش چندانی ندارند. 

فیزیوتراپی و تمرین درمانی مهمترین و موثرترین روش برای کاهش درد و التهاب تاندون و رفع علت آن و اصلاح مشکلات بیومکانیکی و پاسچرال بیمار به شمار می رود . تمرین درمانی مهمترین مداخله فیزیوتراپی برای درمان تاندونیت آشیل به شمار می رود . 

در تاندونیت های کلسیفیه شده یونتوفروزیس و شاک ویو ESWT می تواند به عنوان مداخلات فیزیوتراپی مد نظر قرار گیرد . 

برای رفع خارهای استخوانی و تاندونیت های کلسیفیه شده می توان از یونتوفروزیس اسید استیک (سرکه) استفاده نمود. 

چنانچه درمانهای غیر جراحی در زمان مناسب برای درمان کامل درد و مشکل بیمار موثر واقع نشود تزریق کورتیکواستروئید توام با گچ گیری و جراحی آشیل می تواند به عنوان گزینه های درمانی مورد توجه قرار گیرد. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

ما برنامه جامع تمرین درمانی را در سامانه پدرا ارائه می کنیم
از سامانه پدرا بازدید نمائید... https://www.pedra.life