آشنائی با تاندونیت کلسیفیه شده آشیل

مقاله

تاندونیت آشیل یکی از مشکلات شایع ارتوپدی است که در آن تاندون آشیل در ناحیه پائینی و پشت ساق دچار تحریک و التهاب می شود. تاندون آشیل بلندترین تاندون بدن است که عضلات ساق را به ناحیه پاشنه پا متصل می کند این تاندون ضمن راه رفتن ، دویدن ، صعود و نزول از پله ها و راه رفتن روی نوک انگشتان نقش اساسی ایفا می کند . اگر چه این تاندون ضمن راه رفتن ، دویدن و سایر فعالیت های فیزیکی مقاومت بالائی از خود نشان می دهد مستعد آسیب است این آسیب غالبا ناشی از استفاده بیش از حد Overuse و تخریب Degenration می باشد. 

تعریف: به طور خلاصه تاندونیت به معنای التهاب تاندون است و التهاب پاسخ طبیعی بدون به آسیب یا بیماری است و غالبا با درد ، التهاب و تحریک همراه است. 

تاندونیت آشیل به دو نوع طبقه بندی می شود: Insertional  و Noninsertional 

تاندونیت آشیل Noninsertional :

در این نوع تاندونیت آشیل فیبرهای میانی تاندون آشیل دچار التهاب ، تخریب و ضخیم شدگی می شوند. این نوع تاندونیت در جوانان و افرادی که فعالیت فیزیکی بیشتری دارند شیوع دارد.

تاندونیت آشیل Insertional :

در این نوع تاندونیت آشیل ؛ قسمت پائینی تاندون آشیل و محل اتصال آن به استخوان پاشنه دچار التهاب می شود. 

در هر دو نوع تاندونیت آشیل ؛ امکان رسوب کلسیم و سفت شدن تاندون وجود دارد اما خارهای استخوانی Bone Spurs (رشد بیش از اندازه استخوان) در تاندونیت Insertional شایع تر است. تاندونیت Insertional  که محل چسبندگی تاندون به استخوان در پائین و خلف پاشنه را درگیر می کند در هر سنی و حتی در افرادی که فعالیت فیزیکی زیاد ندارند بروز می کند. در این شرایط غالبا استفاده بیش از اندازه Overuse دلیل ایجاد تاندونیت است. 

عوامل ایجاد تاندونیت آشیل:

تاندونیت آشیل غالبا مرتبط با یک آسیب خاص نیست و به دلیل استرس های مکانیکی مکرر تاندون ایجاد می شود بویژه زمانی که بدن را سریع یا بیش از اندازه نسبت به کف پا جابجا کنید. از دیگر عوامل ایجاد تاندونیت آشیل می توان به افزایش ناگهانی شدت فعالیت ورزشی ، کوتاهی عضلات ساق و خارهای استخوانی اشاره نمود. 

علائم بالینی:

  • درد و احساس خشکی در ناحیه پشت پاشنه بویژه در هنگام صبح
  • درد در ناحیه پشت پاشنه که با فعالیت بدتر می شود. 
  • درد شدید روز بعد از انجام فعالیت ورزشی شدید
  • ضخیم شدن تاندون
  • خار استخوانی در تاندونیت نوع insertional 
  • التهاب و تورم ناحیه پشت پاشنه که پس از فعالیت های ورزشی شدیدتر می شود.
در صورتی به صورت ناگهانی در ناحیه خلفی پاشنه خود فرو رفتگی احساس نمودید ممکن است نشانه ای از پاره شدن تاندون آشیل باشد. در ایرن شرایط سریعا به پزشک متخصص ارتوپدی مراجعه کنید.

مداخلات درمانی در تاندونیت آشیل شامل مداخلات غیر جراحی و مداخلات جراحی است. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

ما برنامه جامع تمرین درمانی را در سامانه پدرا ارائه می کنیم
از سامانه پدرا بازدید نمائید... https://www.pedra.life