اصول مراقبت در مراحل حاد آسیب PRICE

مقاله

در مراحل اولیه آسیب و فرایند ترمیم آشنائی با فلسفه PRICE ضروری است. برای حصول بهبودی کامل لازم است فرایند ترمیم و بازسازی بافت های آسیب دیده در زمان مناسب صورت گیرد. 

Protect / Rest / Ice / Compress / Elevate

Protectدر زمان آسیب و در مراحل ترمیم باید از انجام کارهائی که منجر به آسیب بیشتر می شود اجتناب کنید . مثلا در صورتی که ورزشکار هستید باید فعالیت ورزشی تان را متوقف نمائید. 

Restبعد از آسیب دیدگی و در شروع فرایند ترمیم باید به عضو آسیب دیده فرصت ترمیم و بازسازی بدهید . این امر از طریق استراحت و بی حرکتی عضو آسیب دیده صورت می گیرد.

Iceبه طور طبیعی استفاده از کامپرس یخ به مدت 10 تا 20 دقیقه و چندین نوبت در روز (در ناحیه آسیب دیده) باعث کاهش درد ، کاهش التهاب و ریلکسیشن عضلانی می شود. 

Compress: در صورت امکان استفاده از باند کشی یا بانداژ ناحیه و عضو آسیب دیده از طریق کاهش تورم به تسریع روند بهبودی و ترمیم کمک می کند. 

Elevateدر صورت امکان قرار دادن اندام مبتلا در سطحی بالاتر از قلب ، ضمن تسهیل برگشت خون به قلب و کاهش تورم ناحیه آسیب دیده به تسریع روند ترمیم و بهبودی بیمار کمک می کند. 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است