نسخه جدید اپلیکیشن پذیرش کلینیک فیزیوتراپی کیمیا منتشر شد

خبر

نسخه جدید اپلیکیشن پذیرش کلینیک فیزیوتراپی کیمیا با یک قابلیت خاص و منحصر به فرد منتشر شد. در نسخه جدید امکان مشاوره بیماران با مسئول فنی کلینیک و همچنین امکان ارتباط مستقیم با مسئول پذیرش کلینیک فراهم شده است. 

اپلیکیشن فیزیوتراپی کیمیا به وب اپلیکیشن تغییر یافته است 

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

برای استفاده از این نرم افزار قدرتمند به سایت http://www.ptinfo.ir مراجعه کنید.