درمانهای دستی علمی و اصولی را در فیزیوتراپی کیمیا تجربه کنید

صفحه

درمانهای دستی از مداخلات درمانی مهم و تاثیر گذار فیزیوتراپی به حساب می آیند. در فیزیوتراپی کیمیا درمانهای دستی متناسب با نیاز بیمار ، تشخیص اولیه و اصول علمی مندرج در جدیدترین منابع علمی فیزیوتراپی انجام می گیرد. متاسفانه در سالهای اخیر مداخلاتی با عنوان عمومی ماساژ در مراکزی با عنوان مراکز ماساژدرمانی رواج یافته که هیچ سنخیتی با اصول علمی درمان فیزیوتراپی ندارد. از سوی دیگر ، برخی از همکاران فیزیوتراپیست با جذب افرادی تحت عنوان ماساژور سعی در تبلیغ خدمات خود نموده اند . همانگونه که ذکر شد ماساژ و درمانهای دستی از اصلی ترین مداخلات فیزیوتراپی است که تنوع زیادی دارد و لازم است با توجه به شرایط بیماران و بر اساس اصول علمی توسط فیزیوتراپیست انجام شود .

 

از جمله درمانهای دستی مورد استفاده در فیزیوتراپی کیمیا می توان موارد زیر را نام برد:

  • Muscle Energy Technique
  • Active Release Technique
  • Positional Release Technique
  • Myofascial Release Technique
  • Passive Stretching Technique
  • Stroke Massage
  • Ischemic Compression Technique

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

بنده مدت کوتاهی است که بااین مرکز آشنا شدم کارشون بسیار خوب است