محیطی شدن Peripheralization و مرکزی شدن Centralization

مقاله

قیمت: 50000 ریال

شما چه فکر می کنید؟

لطفا نظر خود را در خصوص این مطلب ثبت نمائید.

@

دیدگاه کاربران

تاکنون برای این مطلب نظری ثبت نشده است