نمایش و چاپ تمرینات

راهنمای استفاده

چنانچه شما در یکی از کلینیک های عضو پورتال بزرگ فیزیوتراپی ایران تحت درمان قرار گرفته اید می توانید با وارد نمودن رمز عبور خود نسبت به مشاهده و چاپ تمرینات درمانی خود اقدام نمائید. رمز عبور خود را از واحد پذیرش یا مسئول فنی کلینیک فیزیوتراپی خود تقاضا کنید.

فرم ثبت رمز ورود